Category: News

Home / News
รถอารี เพื่อบุคลากรทางการแพทย์
Post

รถอารี เพื่อบุคลากรทางการแพทย์

บริษัท เมตริก วิศวกรที่ปรึกษาและสถาปนิก จำกัด ได้ส่งมอบ "รถอารี" ให้กับ สวทช. เพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่มีความต้องการต่อไป

บริษัท เมตริก วิศวกรที่ปรึกษาและสถาปนิก จำกัด ได้นำหน้ากากใส (Face Shield) มอบให้กับโรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์
Post

บริษัท เมตริก วิศวกรที่ปรึกษาและสถาปนิก จำกัด ได้นำหน้ากากใส (Face Shield) มอบให้กับโรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์

บริษัท เมตริก วิศวกรที่ปรึกษาและสถาปนิก จำกัด ได้นำหน้ากากใส (Face Shield) จำนวน 100 อัน ไปมอบให้กับ นายแพทย์ณัฐสุทธิ์ ธนากรโยธิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์

บริษัท เมตริก วิศวกรที่ปรึกษาและสถาปนิก จำกัด ได้นำหน้ากากใส (Face Shield) มอบให้กับ ศูนย์บริการสาธารณสุข 57
Post

บริษัท เมตริก วิศวกรที่ปรึกษาและสถาปนิก จำกัด ได้นำหน้ากากใส (Face Shield) มอบให้กับ ศูนย์บริการสาธารณสุข 57

บริษัท เมตริก วิศวกรที่ปรึกษาและสถาปนิก จำกัด ได้นำหน้ากากใส (Face Shield) จำนวนทั้งหมด 130 อัน มอบให้กับ แพทย์หญิงจิตต์ระวี เกลียวสัมพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 57

งานบริการพิเศษ
Post

งานบริการพิเศษ

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 คุณทัฬหพล หลูไพบูลย์ Managing Director บริษัท เมตริก วิศวกรที่ปรึกษาและสถาปนิก จำกัด ได้นำทีมวิศวกรเครื่องกล เข้าพบ นพ.พิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ ผอ.รพ.บางพลี 

Young Professional Forum รุ่นที่ 5
Post

Young Professional Forum รุ่นที่ 5

คุณทัฬหพล หลูไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ และทีม จากบริษัท เมตริกฯ ได้ไปให้กำลังใจและแสดงความยินดีกับ YPF#5

บริษัทเมตริกมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Post

บริษัทเมตริกมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คุณทัฬหพล หลูไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ และคุณณรงค์ฤทธ กุศลมนิน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมตริก วิศวกรที่ปรึกษาและสถาปนิก จำกัด

ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

งานฉลองครบรอบ 40 ปี  การก่อตั้งสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย
Post

งานฉลองครบรอบ 40 ปี การก่อตั้งสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย

เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปีแห่งการก่อตั้งสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย คุณทัฬหพล หลูไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยทีมงานบริษัทเมตริกฯ ได้ไปร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.วิทูร เจียมจิตต์ตรง นายกสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.)

พิธีกตเวทิตาผู้มีอุปการคุณด้านการศึกษา สนับสนุนการดำเนินโครงการจุฬาฯ-ชนบท ปีการศึกษา 2562
Post

พิธีกตเวทิตาผู้มีอุปการคุณด้านการศึกษา สนับสนุนการดำเนินโครงการจุฬาฯ-ชนบท ปีการศึกษา 2562

คุณณรงค์ฤทธ กุศลมนิน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมตริก วิศวกรที่ปรึกษาและสถาปนิก จำกัด รับของที่ระลึกจาก ศาสตราจารย์ บัณฑิต เอื้ออาภรณ์  อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ในพิธีกตเวทิตาผู้มีอุปการคุณด้านการศึกษา สนับสนุนการดำเนินโครงการจุฬาฯ-ชนบท

  • 1
  • 2
en_USEnglish
thThai en_USEnglish