Boilex Asia & Pumps and Valves Asia 2024

Boilex Asia & Pumps and Valves Asia 2024

งานแสดงเทคโนโลยีระดับนานาชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและการประหยัด พลังงาน ซึ่งครอบคลุม 4 งานสําคัญ ได้แก่

  1. Boilex Asia 2024 งานแสดงเทคโนโลยีด้านหม้อไอนํ้าและภาชนะรับความดัน,
  2. Pump & Valves Asia 2024 งานแสดงเทคโนโลยีเฉพาะทางด้านปั๊ม วาล์ว ข้อต่อ ท่อ ระดับภูมิภาค,
  3. Thai Water Expo 2024 งานแสดงสินค้า และ การประชุมนานาชาติเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรนํ้าและนํ้าเสียที่ครบวงจรที่สุดงานเดียวในประเทศไทย และ
  4. Entech Pollutec Asia 2024 งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการควบคุมมลพิษระดับนานาชาติ

ทั้ง 4 งานดังกล่าว มีกําหนดจัดงานขึ้นช่วงเวลาเดียวกันระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  ในครั้งนี้ บริษัท เมตริกฯ ได้ไปเป็นตัวแทนร่วมออกบูธในนามของ สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย โดยเฉพาะในวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567   เวลา 13:15-13:45 น. จะมีการสัมมนาในหัวข้อ
ประหยัดเวลา ลดข้อผิดพลาด เพิ่มประสิทธิภาพ งานออกแบบไฟฟ้าด้วย > 1Pad < “
( 1Pad : One Program for All LV. power Design )
โดยวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญและเข้าใจระบบงานไฟฟ้าเป็นอย่างดี “คุณวันชัย งอกขาว” แล้วคุณจะพบว่าตัวช่วยให้การออกแบบระบบงานไฟฟ้าเป็นเรื่องง่าย มีอยู่จริง!!

เชิญแวะชมผลงาน และร่วมสนุกพร้อมลุ้นรับโชค แล้วพบกันที่ บูธ A22

https://www.pumpsandvalves-asia.com/2024/en/index.asp

(งานครั้งที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมชม งานจํานวน 28,925 คน จาก 61 ประเทศทั่วโลก)