Structural Day by AIT 2019

Structural Day by AIT 2019

คุณทัฬหพล หลูไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย คุณณรงค์ฤทธ กุศลมนิน รองกรรมการผู้จัดการ และคุณอานนท์ ฉ่ำชื่นวงศ์ ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ นำทีมผู้บริหาร บริษัท เมตริก วิศวกรที่ปรึกษาและสถาปนิก จำกัด เข้าร่วมงาน Structural Day  ที่จัดขึ้นโดย  Asian Institute of Technology หรือ AIT เพื่อให้คำแนะนำแก่นักศึกษาปริญญาโท ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ได้เข้าใจถึงลักษณะงานการเป็นวิศวกรที่ปรึกษา รวมทั้งได้แสดงให้เห็นถึงวิธีการทำงานและผลงานของบริษัท เมตริกฯ  เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา