Author: Metric Admin

Home / Metric Admin
รถอารี เพื่อบุคลากรทางการแพทย์
Post

รถอารี เพื่อบุคลากรทางการแพทย์

บริษัท เมตริก วิศวกรที่ปรึกษาและสถาปนิก จำกัด ได้ส่งมอบ "รถอารี" ให้กับ สวทช. เพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่มีความต้องการต่อไป

บริษัท เมตริก วิศวกรที่ปรึกษาและสถาปนิก จำกัด ได้นำหน้ากากใส (Face Shield) มอบให้กับโรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์
Post

บริษัท เมตริก วิศวกรที่ปรึกษาและสถาปนิก จำกัด ได้นำหน้ากากใส (Face Shield) มอบให้กับโรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์

บริษัท เมตริก วิศวกรที่ปรึกษาและสถาปนิก จำกัด ได้นำหน้ากากใส (Face Shield) จำนวน 100 อัน ไปมอบให้กับ นายแพทย์ณัฐสุทธิ์ ธนากรโยธิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์

บริษัท เมตริก วิศวกรที่ปรึกษาและสถาปนิก จำกัด ได้นำหน้ากากใส (Face Shield) มอบให้กับ ศูนย์บริการสาธารณสุข 57
Post

บริษัท เมตริก วิศวกรที่ปรึกษาและสถาปนิก จำกัด ได้นำหน้ากากใส (Face Shield) มอบให้กับ ศูนย์บริการสาธารณสุข 57

บริษัท เมตริก วิศวกรที่ปรึกษาและสถาปนิก จำกัด ได้นำหน้ากากใส (Face Shield) จำนวนทั้งหมด 130 อัน มอบให้กับ แพทย์หญิงจิตต์ระวี เกลียวสัมพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 57

  • 1
  • 2
  • 6
en_USEnglish
thThai en_USEnglish