แจ้งข่าว วสท. (วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์)

แจ้งข่าว วสท. (วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์)

ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดคลิปวิดีโอหนังสั้น ภายใต้หัวข้อ “วิศวกรดีมีจรรยาบรรณ”

ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวิดีโอหนังสั้น ภายใต้หัวข้อ “วิศวกรดีมีจรรยาบรรณ” ความยาว 3-5 นาที และ short clip ความยาวไม่เกิน 1 นาที

  • ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
  • คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในประเทศไทย ในสถาบันเดียวกัน ไม่จำกัดจำนวน ไม่จำกัดชั้นปี (1 คนสมัครได้เพียง 1 ทีมเท่านั้น) แต่หัวหน้าทีมจะต้องเป็นนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับด้านวิศวกรรม เช่น คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นต้น
  • เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 สิงหาคม 2563 และ
  • ส่งใบสมัครพร้อมผลงานได้ตั้งแต่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2563
  • เพียงเข้าไปลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ : https://forms.gle/6rtLigij9XHmxDYz8
    แล้วส่งหนังสั้นมาตามอีเมล์ที่แจ้งไว้

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://1th.me/G0LKv
หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อมาได้ที่อีเมล์ eitshortfilm@gmail.com
หรือติดต่อพี่เมย์ โทรศัพท์ 02-184-4600-9 ต่อ 506