News

Home / News
โครงการพัฒนาผู้นำวงการก่อสร้างรุ่นใหม่ (FIDIC Future Leader) รุ่นที่ 7

โครงการพัฒนาผู้นำวงการก่อสร้างรุ่นใหม่ (FIDIC Future Leader) รุ่นที่ 7

บริษัท เมตริกฯ เล็งเห็นถึงการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้นำ มีความรู้และความสามารถรอบด้าน นอกเหนือจากในสาขาอาชีพของตนเอง บริษัทฯ จึงส่งเสริมให้พนักงานได้เข้ารับการอบรมในโครงการพัฒนาผู้นำวงการก่อสร้างรุ่นใหม่ มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่รุ่นที่ 1 เป็นต้นมา โครงการนี้มีระยะเวลาในการเรียนประมาณ 6 เดือน รวมถึงมีการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศซึ่งเป็นการสร้างเสริมทักษะและความรู้ในด้านต่างๆ ให้กับผู้เข้ารับการอบรม พร้อมกับสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนร่วมวงการได้เป็นอย่างดี ประมวลภาพ > https://www.youtube.com/watch?v=pUpfPWLLa8c จัดโดย สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย...

FIDIC ASIA PACIFIC CONFERENCE 2023, BANGKOK, THAILAND

FIDIC ASIA PACIFIC CONFERENCE 2023, BANGKOK, THAILAND

เมื่อวันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา บริษัท เมตริกฯ ได้เข้าร่วมงานและเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนการจัดงานสัมมนา “FIDIC ASIA PACIFIC CONFERENCE 2023, BANGKOK, THAILAND”  ณ โรงแรม The Millennium Hilton เป็นงานสัมมนาด้านสิ่งแวดล้อมครั้งใหญ่ระดับนานาชาติ...

THE CHANGEMAKER 2

THE CHANGEMAKER 2

การแข่งขันรอบ FINAL ROUND โครงการประกวดนวัตกรรมองค์กร ครั้งที่ 2 บริษัทเมตริกฯ และทีมนวัตกรรมองค์กร(INNOVATION) จัดการประกวดแข่งขันนวัตกรรมโครงการ METRIC THE CHANGEMAKER ครั้งที่ 2 โดยเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนปลดปล่อยทุกแนวคิดสุดคูล และผลงานสุดเจ๋ง โดยเน้นการปรับปรุงและพัฒนากระบวนของทำงานในองค์กร หรือ PROCESS IMPROVEMENT เป็นหลัก ปีนี้เองมีผู้เข้าแข่งขัน...

Speech Contest : Talk To Town

Speech Contest : Talk To Town

ในยุคปัจจุบัน การพัฒนาทักษะบุคลากรในองค์กรถือเป็นเรื่องสำคัญ บริษัทจึงได้เล็งเห็นและจัดกิจกรรม Speech Contest ขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะของพนักงานด้านการสื่อสาร

รถอารี เพื่อบุคลากรทางการแพทย์

รถอารี เพื่อบุคลากรทางการแพทย์

บริษัท เมตริก วิศวกรที่ปรึกษาและสถาปนิก จำกัด ได้ส่งมอบ "รถอารี" ให้กับ สวทช. เพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่มีความต้องการต่อไป

MAILPOET

Subscribe to Our Newsletter