บริษัท เมตริก วิศวกรที่ปรึกษาและสถาปนิก จำกัด ได้นำหน้ากากใส (Face Shield) มอบให้กับ ศูนย์บริการสาธารณสุข 57

บริษัท เมตริก วิศวกรที่ปรึกษาและสถาปนิก จำกัด ได้นำหน้ากากใส (Face Shield) มอบให้กับ ศูนย์บริการสาธารณสุข 57

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 และวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

บริษัท เมตริก วิศวกรที่ปรึกษาและสถาปนิก จำกัด ได้นำหน้ากากใส (Face Shield) จำนวนทั้งหมด 130 อัน มอบให้กับ แพทย์หญิงจิตต์ระวี เกลียวสัมพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ เพื่อนำไปมอบให้กับแพทย์ พยาบาล บุคลากรสาธารณสุข ใช้ในการป้องกันตนเองระหว่างการให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ยังได้ให้ตัวแทนบุคลากรสาธารณสุข นำหน้ากากใส (Face Shield) มอบให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงศูนย์บริการสาธารณสุข 57 บุญเรือง ล้ำเลิศ อีกด้วย