งานบริการพิเศษ

งานบริการพิเศษ

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563

คุณทัฬหพล หลูไพบูลย์ Managing Director บริษัท เมตริก วิศวกรที่ปรึกษาและสถาปนิก จำกัด ได้นำทีมวิศวกรเครื่องกล เข้าพบ นพ.พิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ ผอ.รพ.บางพลี  เพื่อให้คำปรึกษาทางวิศวกรรม หลังจากที่ได้รับฟังและนำเก็บข้อมูลในครั้งก่อน เพื่อการดัดแปลงห้องพักผู้ป่วย ให้เป็นห้องความดันลบ ช่วยให้เกิดความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ จากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019