บริษัทเมตริกมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

บริษัทเมตริกมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562

คุณทัฬหพล หลูไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ และคุณณรงค์ฤทธ กุศลมนิน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมตริก วิศวกรที่ปรึกษาและสถาปนิก จำกัด

ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำนวน 5 ทุน  ทุนละ 20,000 บาท  โดยมี ผชศ.ดร.เพชร เจียรนัยศิลาวงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเอง