PARTNER TESTIMONIALS

Home / PARTNER TESTIMONIALS

“เมตริกคือที่ปรึกษาที่ดิฉันไว้วางใจ ทีมเมตริกนั้นเลือกรับงานในปริมาณที่จำกัด เพื่อให้มั่นใจได้ว่างานของเมตริกทุกงานจะเปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่ดีที่สุด โดยดิฉันพบว่าในขณะที่หลายทีมงานออกแบบไม่สามารถตอบโจทย์ในสิ่งที่ดิฉันมองหาสำหรับโครงการ Six Senses Samui และ SALA Phuket ได้ ทีมเมตริกทำได้ สิ่งที่ดิฉันประทับใจต่อเมตริก คือ คุณภาพของงานที่เป็นเลิศ ความเชี่ยวชาญที่ช่วยให้เราสามารถบริหารต้นทุนที่ไม่คาดคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การลงทุนองค์รวมที่มีความคุ้มค่าและยั่งยืน นอกจากนี้ทีมเมตริกมีศักยภาพในการแก้ปัญหาที่ท้าทาย มีความรับผิดชอบสูง และบริหารเวลาได้อย่างดีเยี่ยม โดยแม้ว่าโครงการที่เมตริกช่วยพัฒนาจะเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์แล้ว ดิฉันยังคงได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์จากทีมผู้เชี่ยวชาญของเมตริกอยู่เสมอ สำหรับดิฉันแล้ว เมตริกเป็นมากกว่าพันธมิตรทางธุรกิจ แต่คือเพื่อนแท้ที่ดิฉันเชื่อใจ”

คุณศุกตา จิราธิวัฒน์

เจ้าของ
บริษัท ศาลา ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป จำกัด

“โครงการสินธร วิลเลจ เป็นโครงการขนาดใหญ่ ที่มีความซับซ้อนสูง จึงจำเป็นที่จะต้องใช้ทีมงานที่มีความชำนาญเฉพาะเรื่องเข้ามาดูแล โดยเราได้รับคำแนะนำให้รู้จักกับทีมเมตริก ซึ่งเป็นผู้มีความชำนาญในการทำงาน civil work มีประสบการณ์ในทำการวางผังมาค่อนข้างเยอะ เคยทำโรงงานขนาดใหญ่มาแล้ว และมี การคิดคำนวณที่ละเอียดรอบคอบโดยเราได้ตัดสินใจเลือกเมตริกให้ทำงานโครงการนี้ในปี 2557 และพบว่าเราตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในกระบวนการออกแบบ ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะจุดและการมองเห็นงานในภาพรวม เมตริกก็ยังสามารถตามติดงานได้อย่างดีและช่วยให้โครงการสินธร วิลเลจได้รับการพัฒนาให้เกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์, สำหรับเรา จุดแข็งของเมตริก คือ (1) รู้จริง-รู้ในงานที่ทำ (2) มีความรับผิดชอบสูง รู้หน้าที่ และรู้งาน และ (3) มี skill ทางด้านการประสานงานที่ดี เขาเป็น system integrator ที่เราวางใจให้ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมตริก ทำให้เรื่องใหญ่กลายเป็นเรื่องเล็ก ทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นไม่มีปัญหา เก่ง รู้หน้าที่ มีความเป็นมืออาชีพ และที่สำคัญคือ ทำให้เราสบายใจ”

คุณสืบพงษ์ เกียรติวิศาลชัย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจอาคาร
บริษัท สยามสินธร จำกัด

“จุดเด่นของเมตริก คือ (1) งานออกแบบมีความละเอียดเทียบเท่ากับที่เคยทำในญี่ปุ่น เป็นแบบที่เคลียร์ มีเหตุมีผล สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนด้วยหลักการทางวิศวกรรมที่ดีและโปร่งใส (2) การคิดและนำเสนอฟังก์ชั่นที่มีความจำเป็นได้อย่างตรงประเด็น (3) มีความอดทนในการแก้ไขแบบใหม่ตามความต้องการของเจ้าของโครงการ มีความรับผิดชอบและทุ่มเทในการทำงานจนสำเร็จ และ (4) มีความสุภาพ ใจเย็น ใช้เหตุผลในการเจรจา”

คุณทินกร รอดพยาธิ์

ที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายบริหาร บริษัท โอบายาชิ คอปอร์เรชั่น
ผู้อำนวยการ โครงการหลังสวนวิลเลจ

“เมตริก คือ Leading Engineering Firm ของประเทศไทย, คือ ตัวจริง ในวงการวิศวกรรม ที่ช่วยทำฝันทางสถาปัตยกรรมให้เป็นจริง คือ ผู้เชี่ยวชาญ ที่รู้ลึก รู้จริง ในงานของตนเองเป็นอย่างดี แม้จะเป็นงานยาก ที่ท้าทาย และไม่เคยเกิดขึ้นจริงได้มาก่อน เมตริกก็สามารถหาวิธีการทำให้กลายเป็นจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ ทีมงานของเมตริกเปี่ยมไปด้วย ความแม่นยำ และความเป็นมืออาชีพไม่ว่างานจะซับซ้อนเพียงใด เมตริกไม่เคยหลุดแม้แต่รายละเอียดเดียว งานวิศวกรรมภายใต้การควบคุมดูแลของเมตริก คืองานที่ มีคุณภาพ คุ้มค่าการลงทุน และมีฟังก์ชันที่วางใจใช้งานได้อย่างยั่งยืน.”

คุณทวิตีย์ วัชราภัย เทพาคำ

ประธานกรรมการ
บริษัท ดีพาร์ทเม้นท์ ออฟ อาร์คิเทคเจอร์ จำกัด

“เมื่อผมคิดถึงเมตริก ผมคิดถึง Quality, Attentiveness to Details and Ethics. I have known Metric since 2014 through collaboration in a number of Michelin projects. From designing to constructing phase of our tyre manufacturing plant and other raw material plants, Metric has been the key partner we trust in. In comparison with other engineering teams, we have found Metric to be the most detail-oriented. The work they deliver is well sorted, well justified and well-designed which efficiently minimizes operational challenges during constructing stage. เมตริก คือ ตัวเลือกแรกเสมอ สำหรับงานโครงการที่มีความซับซ้อนมากหรือต้องใช้ความละเอียดที่ค่อนข้างสูง Dealing with great complexity is Metric’s strength. Metric also has a resilient team. Even with a project with incomplete design input, they were capable of providing useful database and practical advises which successfully helped bring solutions to our final designs. I am confident to recommend Metric to other companies. Considering the outstanding quality of their work, I am certain whoever decides to partner with Metric will be satisfied with their on-point deliverable. Metric is a team of professional and ethical engineers who nobly respect their clients’ confidentiality. They are genuinely committed to meticulousness, finest quality of work, and highest quality of construction design. There is no doubt why Metric is a leading well-trusted company of consulting engineers and architects.”

Supachai  Surawanichsiri
Senior General Engineering  Manager
Michelin Siam Co., Ltd.

thThai