ทีมเมตริกฯ

Home / ทีมเมตริกฯ

บุคลากร และค่านิยมของเมตริกฯ

บุคลากรคือหัวใจหลักของเมตริกฯ เราภาคภูมิใจกับความเป็นตัวตนของพวกเราที่หล่อหลอมเป็น DNA เดียวกัน จนได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจ

จากพันธมิตรทางธุรกิจ ผ่านการส่งมอบโซลูชั่นด้านวิศวกรรมและ สถาปัตยกรรมที่มีมาตรฐานสูง ตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าได้ดี และยึดมั่นในจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ทีมเมตริกฯ ให้ความสำคัญกับการค้นหาข้อมูลในเชิงลึกให้ได้มากที่สุด เพื่อจะเข้าใจทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างถ่องแท้ และกำหนดโซลูชั่นให้เหมาะสมกับความต้องการทางวิศวกรรมในแต่ละกรณีให้มากที่สุด การอุทิศทุกความตั้งใจอย่างไม่ย่อท้อดังกล่าว ส่งผลให้องค์กรได้รับความไว้วางใจภายใต้ความภาคภูมิใจสูงสุด

อีกหนึ่งเสาหลักที่สำคัญ คือ ความเชื่อมั่นและไว้วางใจที่มีต่อกันภายในทีมเมตริกฯ พวกเราผูกพันกันดั่งครอบครัวของผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพแขนงต่างๆ ที่เชื่อตรงกันในแนวทางของ การแบ่งปันความรู้ การเคารพความหลากหลายและแตกต่าง การยึดมั่นในจริยธรรมและการมุ่งมั่นสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงเป็นที่มาของบุคลากรของเมตริกฯ ที่ร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และอุทิศตนเพื่อสรรสร้างประโยชน์สูงสุด ให้กับพันธมิตรทางธุรกิจ

ทัฬหพล หลูไพบูลย์

กรรมการผู้จัดการ

B. Eng. (Mechanical Engineering) Chulalongkorn University, 1989
M.S. (Engineering Management) University of Southern California, 1992

ณรงค์ฤทธ กุศลมนิน

รองกรรมการผู้จัดการ

B. Eng. (Mechanical Engineering) Chulalongkorn University, 1991
M. Eng. (Architectural Engineering) Pennsylvania State University, 1998

อานนท์ ฉ่ำชื่นวงศ์

ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ

B. Eng. (Civil Engineering) Chulalongkorn University, 1996
M. Eng. (Structural Engineering) Asian Institute of Technology, 1998

บุญชู เศษชัยชาญ

รองผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ

B. Eng. (Civil Engineering) Chulalongkorn University, 1996
M. Eng. (Structural Engineering) Asian Institute of Technology, 1998

พีรกิตติ์ นภารักษาวงศ์

รองผู้อำนวยการ

Civil/Structure Engineering Department Manager

B. Eng. (Civil Engineering), 2nd Class Honours Chulalongkorn University, 1998
M. Eng. (Structural Engineering) Asian Institute of Technology, 2000

เกียรติศักดิ์ จารุธีรชน

สถาปนิกชำนาญการอาวุโส

B. Arch. Chulalongkorn University, 1979

วันชัย งอกขาว

ผู้จัดการแผนก

B. Eng. (Electrical Engineering) King Mongkut’s Institute of Technology Thonburi, 1992

พิชิต ผาติเวทย์

ผู้จัดการแผน

B. Eng. (Civil Engineering) Chulalongkorn University, 2000
M. Eng. (Structural Engineering) Asian Institute of Technology, 2002

thThai
en_USEnglish thThai