ข่าวสาร

Home / ข่าวสาร

 

 

Speech Contest : Talk To Town

Speech Contest : Talk To Town

ในยุคปัจจุบัน การพัฒนาทักษะบุคลากรในองค์กรถือเป็นเรื่องสำคัญ บริษัทจึงได้เล็งเห็นและจัดกิจกรรม Speech Contest ขึ้น เพื่อพัฒนาทักษะของพนักงานด้านการสื่อสาร

Read More
รถอารี เพื่อบุคลากรทางการแพทย์

รถอารี เพื่อบุคลากรทางการแพทย์

บริษัท เมตริก วิศวกรที่ปรึกษาและสถาปนิก จำกัด ได้ส่งมอบ "รถอารี" ให้กับ สวทช. เพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่มีความต้องการต่อไป

Read More
บริษัท เมตริก วิศวกรที่ปรึกษาและสถาปนิก จำกัด ได้นำหน้ากากใส (Face Shield) มอบให้กับโรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์

บริษัท เมตริก วิศวกรที่ปรึกษาและสถาปนิก จำกัด ได้นำหน้ากากใส (Face Shield) มอบให้กับโรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์

บริษัท เมตริก วิศวกรที่ปรึกษาและสถาปนิก จำกัด ได้นำหน้ากากใส (Face Shield) จำนวน 100 อัน ไปมอบให้กับ นายแพทย์ณัฐสุทธิ์ ธนากรโยธิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์

Read More
บริษัท เมตริก วิศวกรที่ปรึกษาและสถาปนิก จำกัด ได้นำหน้ากากใส (Face Shield) มอบให้กับ ศูนย์บริการสาธารณสุข 57

บริษัท เมตริก วิศวกรที่ปรึกษาและสถาปนิก จำกัด ได้นำหน้ากากใส (Face Shield) มอบให้กับ ศูนย์บริการสาธารณสุข 57

บริษัท เมตริก วิศวกรที่ปรึกษาและสถาปนิก จำกัด ได้นำหน้ากากใส (Face Shield) จำนวนทั้งหมด 130 อัน มอบให้กับ แพทย์หญิงจิตต์ระวี เกลียวสัมพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 57

Read More
งานบริการพิเศษ

งานบริการพิเศษ

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 คุณทัฬหพล หลูไพบูลย์ Managing Director บริษัท เมตริก วิศวกรที่ปรึกษาและสถาปนิก จำกัด ได้นำทีมวิศวกรเครื่องกล เข้าพบ นพ.พิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ ผอ.รพ.บางพลี 

Read More
thThai