ประวัติองค์กร

Home / ประวัติองค์กร

เมตริกฯ เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ภายใต้การดำเนินงานของวิศวกรไทย

มุ่งส่งมอบคุณภาพสูงสุดด้วยทีมงานและบุคลากรที่มีความรักในวิชาชีพ เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์โดยตรง ที่ให้บริการเคียงคู่พัฒนาการของอุตสาหกรรมการก่อสร้างในไทยมาอย่างยาวนาน นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 ให้บริการครบวงจรของงานที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม สำหรับอุตสาหกรรมการก่อสร้างอาคาร โครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค ให้บริการในทุกขั้นตอนของโครงการ ตั้งแต่การช่วยวางแผนก่อนเริ่มโครงการ จนถึง การส่งมอบสู่ผู้ใช้งานที่มีการดูแลให้ใช้งานได้อย่างราบรื่น มีผลงานที่ประสบความสำเร็จและลูกค้าพึงพอใจกว่า 200 โครงการ ซึ่งมีมูลค่าโครงการตั้งแต่หลักร้อยจนถึง 3,000 ล้านบาท

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ยั่งยืนและยาวนาน เช่น บริษัท สยามมิชลิน จำกัด บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทในเครือเอสซีจี บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ จำกัด บริษัท สยามสินธร จำกัด และบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

เรื่องราวของเรา

บริษัท เมตริก จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2516 โดยวิศวกรไทยที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล 3 ท่าน คือ คุณวิรุฬห์ หาญอุตสาหะ คุณสุเทพ นพเกตุ และคุณชาญศักดิ์ หลูไพบูลย์

จุดมุ่งหมายขององค์กรนับจากวันแรกคือ การเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมที่ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจสูงสุด ที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการต่างๆ เคียงข้างบุคลากรในวงการก่อสร้างเพื่อรังสรรค์ผลงานที่มอบความคุ้มค่าสุงสุด ตอบโจทย์อย่างยั่งยืน ภายใต้คุณภาพระดับสากล

ในปีพ.ศ. 2525 เมตริกฯ ได้มีโอกาสร่วมกับบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด ในการยกระดับวงการอุตสาหกรรมการก่อสร้างของไทยขึ้นอีกขั้น ภายใต้โครงการก่อสร้างเหมืองแร่และโรงถลุงแร่โลหะสังกะสี เป็นแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมตริกฯ ได้รับความไว้วางใจจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาไทยรายแรกที่ทำการออกแบบและบริหารงานก่อสร้างวิศวกรรมโครงสร้างที่มีความซับซ้อนพิเศษ สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารโรงเก็บอากาศยานขนาดใหญ่ได้เป็นผลสำเร็จ ซึ่งเป็นหนึ่งบทพิสูจน์ให้เห็นถึงศักยภาพของวิศวกรไทยที่ยอดเยี่ยม นับจากปี พ.ศ.2531 ที่บริษัทสยามมิชลินจำกัด ผู้ผลิตยางชั้นนำระดับโลกได้เริ่มต้นสร้างโรงงานแห่งแรกในประเทศไทย เมตริกฯ ได้ให้บริการในโครงการที่สำคัญต่างๆของสยามมิชลินฯมากว่าสามทศวรรษ และพัฒนาสู่การเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ยั่งยืนร่วมกัน อีกหนึ่งโครงการที่เมตริกฯ ได้รับความไว้วางใจจากพันธมิตรทางธุรกิจ คือโครงการอาคารจอดรถใต้ตินขนาด 700 คัน ติดแม่น้ำเจ้าพระยาและพระบรมมหาราชวังใต้สวนนาคราภิรมย์ของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ นอกจากนี้ เมตริกฯ ยังให้บริการกับลูกค้าบริษัทข้ามชาติในโครงการด้านวิศวกรรมในต่างประเทศ อาทิ จีน บัลกาเรีย แคนาดา และไต้หวัน

ในปี พ.ศ. 2552 บริษัท เมตริก จำกัด (METRIC Co., Ltd) ได้จัดตั้ง บริษัท เมตริก วิศวกรที่ปรึกษาและสถาปนิก จำกัด (METRIC Consulting Engineers & Architects Co., Ltd) ขึ้นดำเนินธุรกิจสืบทอด โดยทีมผู้เชี่ยวชาญบุคลากรด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมคุณภาพสูงรวมกว่า 70 คน โดยความเป็นตัวตนของแบรนด์ที่ยังคงเดิม

คำแถลงอุดมการณ์

เมตริกฯ ก่อกำเนิดและเติบโตเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมก่อสร้างของไทยและของโลก เป็นดั่งสะพานที่ทอดไปข้างหน้าเพื่อนำพาผู้คนสู่ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นผ่านวิวัฒนาการของอุตสาหกรรมก่อสร้าง ในทุกอาคาร ทุกโครงสร้างพื้นฐาน และทุกระบบสาธารณูปโภค ซึ่งล้วนมีความสำคัญต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมที่เราให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในฐานะของสมาชิกคนหนึ่งในนั้น

ด้วยแนวคิดนี้ เมตริกฯ จึงมิได้เป็นเพียงผู้เชี่ยวชาญที่คอยให้คำปรึกษาจากมุมมองคนนอก แต่เมตริกฯ มองตนเองเป็นสมาชิกหนึ่งของบ้าน ที่ได้รับโอกาสในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่บ้านที่ร่วมชายคาอาศัย

เพราะเหตุนี้ เมตริกฯ จึงมุมานะกว่าใคร เต็มใจทำงานที่ยากและซับซ้อน เพียรตรวจสอบทุกรายละเอียดจากทุกมุมมอง ใส่ใจเพื่อนร่วมงานดุจครอบครัว และให้ความสำคัญกับลูกค้าดั่งเพื่อนสนิท

เมตริกฯ เชื่อมั่นในศักยภาพและร่วมภาคภูมิใจถึงความสามารถของวิศวกรไทยในการสร้างปรากฎการณ์ซึ่งได้พิสูจน์แล้วในเวทีระดับโลก

นอกจากนี้เมตริกฯ ยังมองหาพันธมิตรที่มุ่งมั่นในแนวทางเดียวกัน ที่ยึดมั่นในจิตสำนึกสาธารณะเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวม นำเสนอผลงานที่เป็นเลิศด้านคุณภาพ ใส่ใจในรายละเอียด ตั้งมั่นบนหลักจริยธรรม นวัตกรรม และความยั่งยืน

เพื่อนำมาซึ่งโครงการสิ่งก่อสร้างที่มีคุณค่าสูงสุดแก่สังคมและโลกสืบไป

 

thThai