บรรจงสร้างอนาคตบนความเชื่อมั่นและไว้ใจ

กว่าสี่ทศวรรษที่ผ่านมา นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 ที่บริษัทเมตริกฯ ได้มุ่งมั่นสร้างผลงานในฐานะวิศวกรที่ปรึกษาและสถาปนิกที่ปรึกษาไทย ผู้ให้บริการในระดับมาตรฐานสากล ให้คำปรึกษา ออกแบบ ดูแลโครงการก่อสร้างในทุกระดับความท้าทาย เพื่อส่งมอบงานเปี่ยมคุณภาพและทรงคุณค่าสูงสุดแก่ลูกค้า ภายใต้กรอบระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนดเสมอมา จนได้รับความเชื่อมั่นไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำในทุกอุตสาหกรรม และนำมาซึ่งความภาคภูมิใจในฐานะหนึ่งบทพิสูจน์ศักยภาพขั้นสูงของวิศวกรและสถาปนิกไทย ความเชื่อมั่นของลูกค้า และความไว้วางใจในทีมงานที่รักในวิชาชีพ คือแรงขับเคลื่อนที่สำคัญให้เมตริกฯ ประสบความสำเร็จในทุกโครงการที่ผ่านมา และมุ่งมั่นก้าวเดินต่อไปในอนาคตอย่างมั่นใจ

บริการของเรา

พร้อมเคียงข้างดูแลในทุกขั้นตอนของโครงการก่อสร้าง

Initiation Phase

Planning Phase

Design Phase

Procurement Phase

Pre-construction Phase

Construction Phase

Closure Phase

ผลงาน แบ่งตามกลุ่มธุรกิจ

ลูกค้า และพันธมิตรธุรกิจ

เมตริกฯ ในมุมมองของลูกค้า

ข่าวสาร

บริษัท เมตริก วิศวกรที่ปรึกษาและสถาปนิก จำกัด ได้นำหน้ากากใส (Face Shield) มอบให้กับโรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์

บริษัท เมตริก วิศวกรที่ปรึกษาและสถาปนิก จำกัด ได้นำหน้ากากใส (Face Shield) มอบให้กับโรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์

บริษัท เมตริก วิศวกรที่ปรึกษาและสถาปนิก จำกัด ได้นำหน้ากากใส (Face Shield) จำนวน 100 อัน ไปมอบให้กับ นายแพทย์ณัฐสุทธิ์ ธนากรโยธิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์

Read More
บริษัท เมตริก วิศวกรที่ปรึกษาและสถาปนิก จำกัด ได้นำหน้ากากใส (Face Shield) มอบให้กับ ศูนย์บริการสาธารณสุข 57

บริษัท เมตริก วิศวกรที่ปรึกษาและสถาปนิก จำกัด ได้นำหน้ากากใส (Face Shield) มอบให้กับ ศูนย์บริการสาธารณสุข 57

บริษัท เมตริก วิศวกรที่ปรึกษาและสถาปนิก จำกัด ได้นำหน้ากากใส (Face Shield) จำนวนทั้งหมด 130 อัน มอบให้กับ แพทย์หญิงจิตต์ระวี เกลียวสัมพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 57

Read More
thThai
en_USEnglish thThai